>3na0_C mol:protein length:68  Adrenodoxin, mitochondrial
SLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTD
RSRLGCQIC
>3na0_D mol:protein length:68  Adrenodoxin, mitochondrial
SLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTD
RSRLGCQIC
>3na0_B mol:protein length:471  Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial
SPRPFNEIPSPGDNGWLNLYHFWRETGTHKVHLHHVQNFQKYGPIYREKLGNVESVYVI
DPEDVALLFKSEGPNPERFLIPPWVAYHQYYQRPIGVLLKKSAAWKKDRVALNQEVMAP
EATKNFLPLLDAVSRDFVSVLHRRIKKAGSGNYSGDISDDLFRFAFESITNVIFGERQG
MLEEVVNPEAQRFIDAIYQMFHTSVPMLNLPPDLFRLFRTKTWKDHVAAWDVIFSKADI
YTQNFYWELRQKGSVHHDYRGILYRLLGDSKMSFEDIKANVTEMLAGGVDTTSMTLQWH
LYEMARNLKVQDMLRAEVLAARHQAQGDMATMLQLVPLLKASIKETLRLHPISVTLQRY
LVNDLVLRDYMIPAKTLVQVAIYALGREPTFFFDPENFDPTRWLSKDKNITYFRNLGFG
WGVRQCLGRRIAELEMTIFLINMLENFRVEIQHLSDVGTTFNLILMPEKPISFTFWPF
>3na0_D mol:protein length:68  Adrenodoxin, mitochondrial
SLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTD
RSRLGCQIC
>3na0_A mol:protein length:471  Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial
SPRPFNEIPSPGDNGWLNLYHFWRETGTHKVHLHHVQNFQKYGPIYREKLGNVESVYVI
DPEDVALLFKSEGPNPERFLIPPWVAYHQYYQRPIGVLLKKSAAWKKDRVALNQEVMAP
EATKNFLPLLDAVSRDFVSVLHRRIKKAGSGNYSGDISDDLFRFAFESITNVIFGERQG
MLEEVVNPEAQRFIDAIYQMFHTSVPMLNLPPDLFRLFRTKTWKDHVAAWDVIFSKADI
YTQNFYWELRQKGSVHHDYRGILYRLLGDSKMSFEDIKANVTEMLAGGVDTTSMTLQWH
LYEMARNLKVQDMLRAEVLAARHQAQGDMATMLQLVPLLKASIKETLRLHPISVTLQRY
LVNDLVLRDYMIPAKTLVQVAIYALGREPTFFFDPENFDPTRWLSKDKNITYFRNLGFG
WGVRQCLGRRIAELEMTIFLINMLENFRVEIQHLSDVGTTFNLILMPEKPISFTFWPF