>3na0_B mol:protein length:471  Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial
SPRPFNEIPSPGDNGWLNLYHFWRETGTHKVHLHHVQNFQKYGPIYREKLGNVESVYVI
DPEDVALLFKSEGPNPERFLIPPWVAYHQYYQRPIGVLLKKSAAWKKDRVALNQEVMAP
EATKNFLPLLDAVSRDFVSVLHRRIKKAGSGNYSGDISDDLFRFAFESITNVIFGERQG
MLEEVVNPEAQRFIDAIYQMFHTSVPMLNLPPDLFRLFRTKTWKDHVAAWDVIFSKADI
YTQNFYWELRQKGSVHHDYRGILYRLLGDSKMSFEDIKANVTEMLAGGVDTTSMTLQWH
LYEMARNLKVQDMLRAEVLAARHQAQGDMATMLQLVPLLKASIKETLRLHPISVTLQRY
LVNDLVLRDYMIPAKTLVQVAIYALGREPTFFFDPENFDPTRWLSKDKNITYFRNLGFG
WGVRQCLGRRIAELEMTIFLINMLENFRVEIQHLSDVGTTFNLILMPEKPISFTFWPF