>3nko_A mol:protein length:831  Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 2
AEWDEGPPTVLSDSPWTNTSGSCKGRCFELQEVGPPDCRCDNLCKSYSSCCHDFDELCL
KTARGWECTKDRCGEVRNEENACHCSEDCLSRGDCCTNYQVVCKGESHWVDDDCEEIRV
PECPAGFVRPPLIIFSVDGFRASYMKKGSKVMPNIEKLRSCGTHAPYMRPVYPTKTFPN
LYTLATGLYPESHGIVGNSMYDPVFDATFHLRGREKFNHRWWGGQPLWITATKQGVRAG
TFFWSVSIPHERRILTILQWLSLPDNERPSVYAFYSEQPDFSGHKYGPFGPEMTNPLRE
IDKTVGQLMDGLKQLKLHRCVNVIFVGDHGMEDVTCDRTEFLSNYLTNVDDITLVPGTL
GRIRPKIPNNLKYDPKAIIANLTCKKPDQHFKPYMKQHLPKRLHYANNRRIEDLHLLVE
RRWHVARKPLDVYKKPSGKCFFQGDHGFDNKVNSMQTVFVGYGPTFKYRTKVPPFENIE
LYNVMCDLLGLKPAPNNGTHGSLNHLLRTNTFRPTLPEEVSRPNYPGIMYLQSDFDLGC
TCDDKNKLEELNKRLHTKGSTEERHLLYGRPAVLYRTSYDILYHTDFESGYSEIFLMPL
WTSYTISKQAEVSSIPEHLTNCVRPDVRVSPGFSQNCLAYKNDKQMSYGFLFPPYLSSS
PEAKYDAFLVTNMVPMYPAFKRVWTYFQRVLVKKYASERNGVNVISGPIFDYNYNGLRD
IEDEIKQYVEGSSIPVPTHYYSIITSCLDFTQPADKCDGPLSVSSFILPHRPDNDESCN
SSEDESKWVEELMKMHTARVRDIEHLTGLDFYRKTSRSYSEILTLKTYLHTYESEISRE
NLYFQ