>3nty_A mol:protein length:323  Aldo-keto reductase family 1 member C1
MDSKYQCVKLNDGHFMPVLGFGTYAPAEVPKSKALEATKLAIEAGFRHIDSAHLYNNEE
QVGLAIRSKIADGSVKREDIFYTSKLWCNSHRPELVRPALERSLKNLQLDYVDLYLIHF
PVSVKPGEEVIPKDENGKILFDTVDLCATWEAVEKCKDAGLAKSIGVSNFNRRQLEMIL
NKPGLKYKPVCNQVECHPYFNQRKLLDFCKSKDIVLVAYSALGSHREEPWVDPNSPVLL
EDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTSEEMKA
IDGLNRNVRYLTLDIFAGPPNYPFSDEY