>3sdi_J mol:protein length:198  Proteasome component C11
MDIILGIRVQDSVILASSKAVTRGISVLKDSDDKTRQLSPHTLMSFAGEAGDTVQFAEY
IQANIQLYSIREDYELSPQAVSSFVRQELAKSIRSRRPYQVNVLIGGYDKKKNKPELYQ
IDYLGTKVELPYGAHGYSGFYTFSLLDHHYRPDMTTEEGLDLLKLCVQELEKRMPMDFK
GVIVKIVDKDGIRQVDDFQAQ