>3sdi_X mol:protein length:198  Proteasome component C11
MDIILGIRVQDSVILASSKAVTRGISVLKDSDDKTRQLSPHTLMSFAGEAGDTVQFAEY
IQANIQLYSIREDYELSPQAVSSFVRQELAKSIRSRRPYQVNVLIGGYDKKKNKPELYQ
IDYLGTKVELPYGAHGYSGFYTFSLLDHHYRPDMTTEEGLDLLKLCVQELEKRMPMDFK
GVIVKIVDKDGIRQVDDFQAQ