>3svm_A mol:protein length:62  M-phase phosphoprotein 8
GEDVFEVEKILDMKTEGGKVLYKVRWKGYTSDDDTWEPEIHLEDCKEVLLEFRKKIAEN
KAK