>3sxw_A mol:protein length:201  Glucose-6-phosphate isomerase
MMMYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAV
EQEEKEGDLNFSTHVIYPGKVGKEFFFAKGHFHAKLDRAQVAVALKGKGGVLMQTPEGD
AKWISSEPGTVIYSPPYWAARAVNIGDEPFIMLVIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEE
NGEVKVVDNPRWKKGSLEHHHHHH
>3sxw_A mol:protein length:201  Glucose-6-phosphate isomerase
MMMYKEPFGVKVDFETGIIEGAKKSVRRLSDMEGYFVDERAWKELVEKEDPVVYEVYAV
EQEEKEGDLNFSTHVIYPGKVGKEFFFAKGHFHAKLDRAQVAVALKGKGGVLMQTPEGD
AKWISSEPGTVIYSPPYWAARAVNIGDEPFIMLVIYPADAGHDYGTIAEKGFSKIVIEE
NGEVKVVDNPRWKKGSLEHHHHHH