>3u78_A mol:protein length:397  Lysine-specific demethylase 7
SLMKKRRNWHRHDYTEIDDGSKPVQAGTRTFIKELRSRVFPSADEIIIKMHGSQLTQRY
LEKHGFDVPIMVPKLDDLGLRLPSPTFSVMDVERYVGGDKVIDVIDVARQADSKMTLHN
YVKYFMNPNRPKVLNVISLEFSDTKMSELVEVPDIAKKLSWVENYWPDDSVFPKPFVQK
YCLMGVQDSYTDFHIDFGGTSVWYHVLWGEKIFYLIKPTDENLARYESWSSSVTQSEVF
FGDKVDKCYKCVVKQGHTLFVPTGWIHAVLTSQDCMAFGGNFLHNLNIGMQLRCYEMEK
RLKTPDLFKFPFFEAICWFVAKNLLETLKELREDGFQPQTYLVQGVKALHTALKLWMKK
ELVSEHAFEIPDNVRPGHLIKELSKVIRAIEEENGKPVKSQGI
>3u78_A mol:protein length:397  Lysine-specific demethylase 7
SLMKKRRNWHRHDYTEIDDGSKPVQAGTRTFIKELRSRVFPSADEIIIKMHGSQLTQRY
LEKHGFDVPIMVPKLDDLGLRLPSPTFSVMDVERYVGGDKVIDVIDVARQADSKMTLHN
YVKYFMNPNRPKVLNVISLEFSDTKMSELVEVPDIAKKLSWVENYWPDDSVFPKPFVQK
YCLMGVQDSYTDFHIDFGGTSVWYHVLWGEKIFYLIKPTDENLARYESWSSSVTQSEVF
FGDKVDKCYKCVVKQGHTLFVPTGWIHAVLTSQDCMAFGGNFLHNLNIGMQLRCYEMEK
RLKTPDLFKFPFFEAICWFVAKNLLETLKELREDGFQPQTYLVQGVKALHTALKLWMKK
ELVSEHAFEIPDNVRPGHLIKELSKVIRAIEEENGKPVKSQGI