>3u7u_B mol:protein length:615  Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4
QSVCAGTENKLSSLSDLEQQYRALRKYYENCEVVMGNLEITSIEHNRDLSFLRSVREVT
GYVLVALNQFRYLPLENLRIIRGTKLYEDRYALAIFLNYRKDGNFGLQELGLKNLTEIL
NGGVYVDQNKFLCYADTIHWQDIVRNPWPSNLTLVSTNGSSGCGRCHKSCTGRCWGPTE
NHCQTLTRTVCAEQCDGRCYGPYVSDCCHRECAGGCSGPKDTDCFACMNFNDSGACVTQ
CPQTFVYNPTTFQLEHNFNAKYTYGAFCVKKCPHNFVVDSSSCVRACPSSKMEVEENGI
KMCKPCTDICPKACDGIGTGSLMSAQTVDSSNIDKFINCTKINGNLIFLVTGIHGDPYN
AIEAIDPEKLNVFRTVREITGFLNIQSWPPNMTDFSVFSNLVTIGGRVLYSGLSLLILK
QQGITSLQFQSLKEISAGNIYITDNSNLCYYHTINWTTLFSTINQRIVIRDNRKAENCT
AEGMVCNHLCSSDGCWGPGPDQCLSCRRFSRGRICIESCNLYDGEFREFENDSICVECD
PQCEKMEDGLLTCHGPGPDNCTKCSHFKDGPNCVEKCPDGLQGANSFIFKYADPDRECH
PCHPNCTQGCNGPTSHDCIYYPWTG