>3une_I mol:protein length:205  Proteasome subunit beta type-3
MSIMSYNGGAVMAMKGKNCVAIAADRRFGIQAQMVTTDFQKIFPMGDRLYIGLAGLATD
VQTVAQRLKFRLNLYELKEGRQIKPYTLMSMVANLLYEKRFGPYYTEPVIAGLDPKTFK
PFICSLDLIGCPMVTDDFVVSGTCSEQMYGMCESLWEPNMDPEHLFETISQAMLNAVDR
DAVSGMGVIVHVIEKDKITTRTLKARMD