>3une_y mol:protein length:205  Proteasome subunit beta type-3
MSIMSYNGGAVMAMKGKNCVAIAADRRFGIQAQMVTTDFQKIFPMGDRLYIGLAGLATD
VQTVAQRLKFRLNLYELKEGRQIKPYTLMSMVANLLYEKRFGPYYTEPVIAGLDPKTFK
PFICSLDLIGCPMVTDDFVVSGTCSEQMYGMCESLWEPNMDPEHLFETISQAMLNAVDR
DAVSGMGVIVHVIEKDKITTRTLKARMD