>3v4o_A mol:protein length:245  Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1
GPGSDNKEQTTDQPLAKDKVALLIGNMNYREHPKLKAPLVDVYELTNLLRQLDFKVVSL
LDLTEYEMRNAVDEFLLLLDKGVYGLLYYAGHGYENFGNSFMVPVDAPNPYRSENCLCV
QNILKLMQEKETGLNVFLLDMCRKRNDYDDTIPILDALKVTANIVFGYATCQGAEAFEI
QHSGLANGIFMKFLKDRLLEDKKITVLLDEVAEDMGKCHLTKGKQALEIRSSLSEKRAL
TDPIQGTEY