>3v81_A mol:protein length:556  HIV-1 Reverse Transcriptase P66 subunit
MVPISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEGKISKIGPENPYN
TPVFAIKKKDSTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSVTVLDVGDAYF
SVPLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFKKQN
PDIVIYQYMDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQKEPPFLWMGYEL
HPDKWTVQPIVLPEKDSWTVNDICKLVGKLNWASQIYPGIKVRQLSKLLRGTKALTEVI
PLTEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIYQEPFKNLKTG
KYARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWETWWTEYWQATWI
PEWEFVNTPPLVKLWYQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNKGRQKVVPLT
NTTNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTNSQYALGIIQAQPDKSESELVNQIIEQLIKKE
KVYLAWVPAHKGIGGNEQVDKLVSA