>4b3q_B mol:protein length:454  P51 RT
MRGSHHHHHHGSQLPISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEG
KISKIGPENPYNTPVFAIKKKDGTKWRKLVDFRELNKKTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKK
SVTVLDVGDAYFSVPLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSS
MTKILEPFRKQNPDIVIYQYMDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQ
KEPPFLWMGYELHPDKWTVQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYPGIKVRQLCK
LLRGTKALTEVIPLTEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQ
IYQEPFKNLKTGKYARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWE
TWWTEYWQATWVPEWEFVNTPPLVKLWYQLEKEPIVGAETF