>4bpw_A mol:protein length:423  DNA PRIMASE SMALL SUBUNIT
GTSMETFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLKDDIYIR
YQSFNNQSDLEKEMQAANPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQAQEKELVFDIDMTDY
DDVRRCCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESV
RKLSSAVRSGIVEYLSLVKGGQDVKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDI
LENKESWDKILALVPETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWL
EWEIMLQYCFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTIS
FICRELDAISTNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGEL
LKKSDLQKDF