>4bu2_A mol:protein length:442  BIFUNCTIONAL LYSINE-SPECIFIC DEMETHYLASE AND HISTIDYL-HYDROXYLASE MINA
SMAAGGPSALNFDSPSSLFESLISPIKTETFFKEFWEQKPLLIQRDDPALATYYGSLFK
LTDLKSLCSRGMYYGRDVNVCRCVNGKKKVLNKDGKAHFLQLRKDFDQKRATIQFHQPQ
RFKDELWRIQEKLECYFGSLVGSNVYITPAGSQGLPPHYDDVEVFILQLEGEKHWRLYH
PTVPLAREYSVEAEERIGRPVHEFMLKPGDLLYFPRGTIHQADTPAGLAHSTHVTISTY
QNNSWGDFLLDTISGLVFDTAKEDVELRTGIPRQLLLQVESTTVATRRLSGFLRTLADR
LEGTKELLSSDMKKDFIMHRLPPYSAGDGAELSTPGGKLPRLDSVVRLQFKDHIVLTVL
PDQDQSDETQEKMVYIYHSLKNSRETHMMGNEEETEFHGLRFPLSHLDALKQIWNSPAI
SVKDLKLTTDEEKESLVLSLWTECLIQVV