>4c2m_B mol:protein length:1203  DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I SUBUNIT RPA135
MSKVIKPPGQARTADFRTLERESRFINPPKDKSAFPLLQEAVQPHIGSFNALTEGPDGG
LLNLGVKDIGEKVIFDGKPLNSEDEISNSGYLGNKLSVSVEQVSIAKPMSNDGVSSAVE
RKVYPSESRQRLTSYRGKLLLKLKWSVNNGEENLFEVRDCGGLPVMLQSNRCHLNKMSP
YELVQHKEESDEIGGYFIVNGIEKLIRMLIVQRRNHPMAIIRPSFANRGASYSHYGIQI
RSVRPDQTSQTNVLHYLNDGQVTFRFSWRKNEYLVPVVMILKALCHTSDREIFDGIIGN
DVKDSFLTDRLELLLRGFKKRYPHLQNRTQVLQYLGDKFRVVFQASPDQSDLEVGQEVL
DRIVLVHLGKDGSQDKFRMLLFMIRKLYSLVAGECSPDNPDATQHQEVLLGGFLYGMIL
KEKIDEYLQNIIAQVRMDINRGMAINFKDKRYMSRVLMRVNENIGSKMQYFLSTGNLVS
QSGLDLQQVSGYTVVAEKINFYRFISHFRMVHRGSFFAQLKTTTVRKLLPESWGFLCPV
HTPDGSPCGLLNHFAHKCRISTQQSDVSRIPSILYSLGVAPASHTFAAGPSLCCVQIDG
KIIGWVSHEQGKIIADTLRYWKVEGKTPGLPIDLEIGYVPPSTRGQYPGLYLFGGHSRM
LRPVRYLPLDKEDIVGPFEQVYMNIAVTPQEIQNNVHTHVEFTPTNILSILANLTPFSD
FNQSPRNMYQCQMGKQTMGTPGVALCHRSDNKLYRLQTGQTPIVKANLYDDYGMDNFPN
GFNAVVAVISYTGYDMDDAMIINKSADERGFGYGTMYKTEKVDLALNRNRGDPITQHFG
FGNDEWPKEWLEKLDEDGLPYIGTYVEEGDPICAYFDDTLNKTKIKTYHSSEPAYIEEV
NLIGDESNKFQELQTVSIKYRIRRTPQIGDKFSSRHGQKGVCSRKWPTIDMPFSETGIQ
PDIIINPHAFPSRMTIGMFVESLAGKAGALHGIAQDSTPWIFNEDDTPADYFGEQLAKA
GYNYHGNEPMYSGATGEELRADIYVGVVYYQRLRHMVNDKFQVRSTGPVNSLTMQPVKG
RKRHGGIRVGEMERDALIGHGTSFLLQDRLLNSSDYTQASVCRECGSILTTQQSVPRIG
SISTVCCRRCSMRFEDAKKLLTKSEDGEKIFIDDSQIWEDGQGNKFVGGNETTTVAIPF
VLKYLDSELSAMGIRLRYNVEPK