>4cdc_B mol:protein length:165  DIPEPTIDYL PEPTIDASE 1 HEAVY CHAIN
HLPTSWDWRNVHGINFVSPVRNQASCGSCYSFASMGMLEARIRILTNNSQTPILSPQEV
VSCSQYAQGCEGGFPYLIAGKYAQDFGLVEEACFPYTGTDSPCKMKEDCFRYYSSEYHY
VGGFYGGCNEALMKLELVHHGPMAVAFEVYDDFLHYKKGIYHHTGLR