>4day_A mol:protein length:157  RecQ-mediated genome instability protein 1
GSHMSSENSINLSIAMDLYSPPFVYLSVLMASKPKEVTTVKVKAFIVTLTGNLSSSGGI
WSITAKVSDGTAYLDVDFVDEILTSLIGFSVPEMKQSKKDPLQYQKFLEGLQKCQRDLI
DLCCLMTISFNPSLSKAMVLALQDVNMEHLENLKKRLNK