>4dk9_A mol:protein length:157  Methyl-CpG-binding domain protein 4
GSALSPPRRKAFKKWTPPRSPFNLVQETLFHDPWKLLIATIFLNRTSGKMAIPVLWKFL
EKYPSAEVARTADWRDVSELLKPLGLYDLRAKTIVKFSDEYLTKQWKYPIELHGIGKYG
NDSYRIFCVNEWKQVHPEDHKLNKYHDWLWENHEKLSLS