>4e0y_A mol:protein length:462  Protelomerase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMLAAKRKTKTPVLVERIDQFVGQIKEAMKSDDASRNRKI
RDLWDAEVRYHFDNGRTEKTLELYIMKYRNALKAEFGPKSTPLAICNMKKLRERLNTYI
ARGDYPKTGVATSIVEKIERAEFNTAGRKPTVLLRIADFIAAMNGMDAKQDMQALWDAE
IAIMNGRAQTTIISYITKYRNAIREAFGDDHPMLKIATGDAAMYDEARRVKMEKIANKH
GALITFENYRQVLKICEDCLKSSDPLMIGIGLIGMTGRRPYEVFTQAEFSPAPYGKGVS
KWSILFNGQAKTKQGEGTKFGITYEIPVLTRSETVLAAYKRLRESGQGKLWHGMSIDDF
SSETRLLLRDTVFNLFEDVWPKEELPKPYGLRHLYAEVAYHNFAPPHVTKNSYFAAILG
HNNNDLETSLSYMTYTLPEDRDNALARLKRTNERTLQQMATIAPVSRKG