>4j2x_F mol:na length:15  5'-D(*TP*TP*AP*CP*TP*GP*TP*GP*GP*GP*AP*AP*AP*GP*A)-3'
TTACTGTGGGAAAGA
>4j2x_C mol:protein length:427  Recombining binding protein suppressor of hairless
GPLGSPPKRLTREAMRNYLKERGDQTVLILHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCVYLMGSGW
KKKKEQMETDGCSEQESQPCAFIGIGNSDQEMQQLNLEGKNYCTAKTLYISDSDKRKHF
MLSVKMFYGNSDDIGVFLSKRIKVISKPSKKKQSLKNADLCIASGTKVALFNRLRSQTV
STRYLHVEGGNFHASSQQWGAFYIHLLDDDESEGEEFTVRDGYIHYGQTVKLVCSVTGM
ALPRLIIRKVDKQTALLDADDPVSQLHKCAFYLKDTERMYLCLSQERIIQFQATPCPKE
QNKEMINDGASWTIISTDKAEYTFYEGMGPVLAPVTPVPVVESLQLNGGGDVAMLELTG
QNFTPNLRVWFGDVEAETMYRCGESMLCVVPDISAFREGWRWVRQPVQVPVTLVRNDGV
IYSTSLTFTYTPEP
>4j2x_D mol:protein length:28  Four and a half LIM domains protein 1
SGLVKAPVWWPMKDNPGTTTASTAKNAP
>4j2x_H mol:na length:15  5'-D(*TP*TP*AP*CP*TP*GP*TP*GP*GP*GP*AP*AP*AP*GP*A)-3'
TTACTGTGGGAAAGA
>4j2x_G mol:na length:15  5'-D(*AP*AP*TP*CP*TP*TP*TP*CP*CP*CP*AP*CP*AP*GP*T)-3'
AATCTTTCCCACAGT
>4j2x_H mol:na length:15  5'-D(*TP*TP*AP*CP*TP*GP*TP*GP*GP*GP*AP*AP*AP*GP*A)-3'
TTACTGTGGGAAAGA
>4j2x_B mol:protein length:28  Four and a half LIM domains protein 1
SGLVKAPVWWPMKDNPGTTTASTAKNAP
>4j2x_A mol:protein length:427  Recombining binding protein suppressor of hairless
GPLGSPPKRLTREAMRNYLKERGDQTVLILHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCVYLMGSGW
KKKKEQMETDGCSEQESQPCAFIGIGNSDQEMQQLNLEGKNYCTAKTLYISDSDKRKHF
MLSVKMFYGNSDDIGVFLSKRIKVISKPSKKKQSLKNADLCIASGTKVALFNRLRSQTV
STRYLHVEGGNFHASSQQWGAFYIHLLDDDESEGEEFTVRDGYIHYGQTVKLVCSVTGM
ALPRLIIRKVDKQTALLDADDPVSQLHKCAFYLKDTERMYLCLSQERIIQFQATPCPKE
QNKEMINDGASWTIISTDKAEYTFYEGMGPVLAPVTPVPVVESLQLNGGGDVAMLELTG
QNFTPNLRVWFGDVEAETMYRCGESMLCVVPDISAFREGWRWVRQPVQVPVTLVRNDGV
IYSTSLTFTYTPEP
>4j2x_E mol:na length:15  5'-D(*AP*AP*TP*CP*TP*TP*TP*CP*CP*CP*AP*CP*AP*GP*T)-3'
AATCTTTCCCACAGT