>4j2x_A mol:protein length:427  Recombining binding protein suppressor of hairless
GPLGSPPKRLTREAMRNYLKERGDQTVLILHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCVYLMGSGW
KKKKEQMETDGCSEQESQPCAFIGIGNSDQEMQQLNLEGKNYCTAKTLYISDSDKRKHF
MLSVKMFYGNSDDIGVFLSKRIKVISKPSKKKQSLKNADLCIASGTKVALFNRLRSQTV
STRYLHVEGGNFHASSQQWGAFYIHLLDDDESEGEEFTVRDGYIHYGQTVKLVCSVTGM
ALPRLIIRKVDKQTALLDADDPVSQLHKCAFYLKDTERMYLCLSQERIIQFQATPCPKE
QNKEMINDGASWTIISTDKAEYTFYEGMGPVLAPVTPVPVVESLQLNGGGDVAMLELTG
QNFTPNLRVWFGDVEAETMYRCGESMLCVVPDISAFREGWRWVRQPVQVPVTLVRNDGV
IYSTSLTFTYTPEP