>4kzz_N mol:protein length:151  40S Ribosomal Protein S13
MGRMHAPGKGLSQSALPYRRSVPTWLKLTSDDVKEQIYKLAKKGLTPSQIGVILRDSHG
VAQVRFVTGNKILRILKSKGLAPDLPEDLYHLIKKAVAVRKHLERNRKDKDAKFRLILI
ESRIHRLARYYKTKRVLPPNWKYESSTASALVA