>4kzz_V mol:protein length:83  40S Ribosomal Protein S21
MQSNAGEFVDLYVPRKCSASNRIIGAKDHASIPMNVAEVDKVTGRFNGQSKTYAICGAI
RRMGESDDSILRLAKSHGIVSQNF