>4kzz_b mol:protein length:84  40S Ribosomal Protein S27
MPLAKDLLHPSPEEEKRKHKKKRLVQSPNSYFMDVKCPGCYKITTVFSHAQTVVLCVGC
STVLCQPTGGKARLTEGCSFRRKQH