>4l6v_3 mol:protein length:81  Photosystem I iron-sulfur center
MSHSVKIYDTCIGCTQCVRACPLDVLEMVPWDGCKAAQIASSPRTEDCVGCKRCETACP
TDFLSIRVYLGAETTRSMGLAY