>4lf5_N mol:protein length:61  ribosomal protein S14
MARKALIEKAKRTPKFKVRAYTRCVRCGRARSVYRFFGLCRICLRELAHKGQLPGVRKA
SW