>4nlk_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>4nlk_A mol:protein length:329  DNA polymerase beta
PQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEAKKLPGV
GTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEGIKTLED
LRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATVCGSFRR
GAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFMGVCQLP
SKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINEYTIRPL
GVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>4nlk_P mol:na length:10  5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*A)-3'
GCTGATGCGA
>4nlk_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>4nlk_T mol:na length:16  5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*(BGM)P*TP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3'
CCGACGTCGCATCAGC