>4obz_C mol:protein length:103  Cathepsin D light chain
PAVTEGPIPEVLKNYMDAQYYGEIGIGTPPQCFTVVFDTGSSNLWVPSIHCKLLDIACW
IHHKYNSDKSSTYVKNGTSFDIHYGSGSLSGYLSQDTVSVPCQS