>4pei_C mol:protein length:356 RNA lariat debranching enzyme, putative
GAMATEQIQHIAIVGSVHGKYREMYRQLSEYEKSTGKEISFVICTGDMQTLRYEADLVY
LKVPPKYKQMGDFHLYYEGKEKAPYLTLFIGGNHESSNVLLHLYNGGFVCFNMYYLGVC
SCININGLRIVGVSGIYKSFDEKKPYTYPPSPNDVVSLFHTRNYVIQMLSNLSQSSQID
ISLSHDWPQGIVMKGNYKQLYRFQPGFKKDGASLGSPINKVILNTLKPKYWISGHMHCE
YHAEEGPTHFIALGKIGYKNAISYLDLPLKQKTDLEYDKDWVCNLIMTWPAFSNKAQFP
DLSYSISELLSKRTKELDKKIIELWEKYIGLKIIYDSDTFDIQFTSRRFYIEKIYNELN
IN
>4pei_Z mol:na length:5 RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
UAACA
>4pei_D mol:protein length:356 RNA lariat debranching enzyme, putative
GAMATEQIQHIAIVGSVHGKYREMYRQLSEYEKSTGKEISFVICTGDMQTLRYEADLVY
LKVPPKYKQMGDFHLYYEGKEKAPYLTLFIGGNHESSNVLLHLYNGGFVCFNMYYLGVC
SCININGLRIVGVSGIYKSFDEKKPYTYPPSPNDVVSLFHTRNYVIQMLSNLSQSSQID
ISLSHDWPQGIVMKGNYKQLYRFQPGFKKDGASLGSPINKVILNTLKPKYWISGHMHCE
YHAEEGPTHFIALGKIGYKNAISYLDLPLKQKTDLEYDKDWVCNLIMTWPAFSNKAQFP
DLSYSISELLSKRTKELDKKIIELWEKYIGLKIIYDSDTFDIQFTSRRFYIEKIYNELN
IN
>4pei_U mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_Q mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_A mol:protein length:356 RNA lariat debranching enzyme, putative
GAMATEQIQHIAIVGSVHGKYREMYRQLSEYEKSTGKEISFVICTGDMQTLRYEADLVY
LKVPPKYKQMGDFHLYYEGKEKAPYLTLFIGGNHESSNVLLHLYNGGFVCFNMYYLGVC
SCININGLRIVGVSGIYKSFDEKKPYTYPPSPNDVVSLFHTRNYVIQMLSNLSQSSQID
ISLSHDWPQGIVMKGNYKQLYRFQPGFKKDGASLGSPINKVILNTLKPKYWISGHMHCE
YHAEEGPTHFIALGKIGYKNAISYLDLPLKQKTDLEYDKDWVCNLIMTWPAFSNKAQFP
DLSYSISELLSKRTKELDKKIIELWEKYIGLKIIYDSDTFDIQFTSRRFYIEKIYNELN
IN
>4pei_T mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_S mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_Y mol:na length:5 RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
UAACA
>4pei_X mol:na length:5 RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
UAACA
>4pei_E mol:protein length:356 RNA lariat debranching enzyme, putative
GAMATEQIQHIAIVGSVHGKYREMYRQLSEYEKSTGKEISFVICTGDMQTLRYEADLVY
LKVPPKYKQMGDFHLYYEGKEKAPYLTLFIGGNHESSNVLLHLYNGGFVCFNMYYLGVC
SCININGLRIVGVSGIYKSFDEKKPYTYPPSPNDVVSLFHTRNYVIQMLSNLSQSSQID
ISLSHDWPQGIVMKGNYKQLYRFQPGFKKDGASLGSPINKVILNTLKPKYWISGHMHCE
YHAEEGPTHFIALGKIGYKNAISYLDLPLKQKTDLEYDKDWVCNLIMTWPAFSNKAQFP
DLSYSISELLSKRTKELDKKIIELWEKYIGLKIIYDSDTFDIQFTSRRFYIEKIYNELN
IN
>4pei_R mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_W mol:na length:5 RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
UAACA
>4pei_V mol:na length:5 RNA (5'-R(*UP*AP*AP*CP*A)-3')
UAACA
>4pei_U mol:na length:2 RNA (5'-R(*(G46)P*U)-3')
GU
>4pei_B mol:protein length:356 RNA lariat debranching enzyme, putative
GAMATEQIQHIAIVGSVHGKYREMYRQLSEYEKSTGKEISFVICTGDMQTLRYEADLVY
LKVPPKYKQMGDFHLYYEGKEKAPYLTLFIGGNHESSNVLLHLYNGGFVCFNMYYLGVC
SCININGLRIVGVSGIYKSFDEKKPYTYPPSPNDVVSLFHTRNYVIQMLSNLSQSSQID
ISLSHDWPQGIVMKGNYKQLYRFQPGFKKDGASLGSPINKVILNTLKPKYWISGHMHCE
YHAEEGPTHFIALGKIGYKNAISYLDLPLKQKTDLEYDKDWVCNLIMTWPAFSNKAQFP
DLSYSISELLSKRTKELDKKIIELWEKYIGLKIIYDSDTFDIQFTSRRFYIEKIYNELN
IN