>4qd6_B mol:protein length:266  Tyrosine-protein kinase ITK/TSK
GSVIDPSELTFVQEIGSGQFGLVHLGYWLNKDKVAIKTIREGAMSEEDFIEEAEVMMKL
SHPKLVQLYGVCLEQAPICLVFEFMEHGCLSDYLRTQRGLFAAETLLGMCLDVCEGMAY
LEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLDDQETSSTGTKFPVKWASPEVFS
FSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRSNSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQI
MNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL