>4r2g_N mol:protein length:236  PGT124 Heavy Chain
QVQLQESGPGLVRPSETLSVTCIVSGGSISNYYWTWIRQSPGKGLEWIGYISDRETTTY
NPSLNSRAVISRDTSKNQLSLQLRSVTTADTAIYFCATARRGQRIYGVVSFGEFFYYYY
MDVWGKGTAVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGA
LTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCD