>4r2i_A mol:protein length:210  STIV B204 ATPase
MNPDDIVVIIGRKRSGKSYLIKHYFIPVLKAHKISYIIDDHNLLRSGSEYSKFGYNVVT
LSDIVSKQYVVVYDREKNDVFFEKLWNGAKLHAKKWGTSVLIIDEAYYHFKYRQKVTPA
IDEALHANRHAGIGLILSTQRVYDLMPIVYKQADLIIMFYTREPNELKWISKYISTEAA
EKVKTLKQYYFLIYDVNSQMIKIHKPIHHHHHH