>4rtm_F mol:na length:11  DNA (5'-D(*TP*CP*TP*AP*AP*AP*GP*AP*TP*CP*G)-3')
TCTAAAGATCG
>4rtm_G mol:na length:11  DNA (5'-D(*AP*CP*GP*AP*TP*CP*TP*TP*TP*AP*G)-3')
ACGATCTTTAG
>4rtm_G mol:na length:11  DNA (5'-D(*AP*CP*GP*AP*TP*CP*TP*TP*TP*AP*G)-3')
ACGATCTTTAG
>4rtm_A mol:protein length:298  DNA adenine methylase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMKKNRAFLKWAGGKYPLLDDIKRHLPKGECLVEPFVGAG
SVFLNTDFSRYILADINSDLISLYNIVKMRTDEYVQAARELFVPETNCAEVYYQFREEF
NKSQDPFRRAVLFLYLNRYGYNGLCRYNLRGEFNVPFGRYKKPYFPEAELYHFAEKAQN
AFFYCESYADSMARADDSSVVYCDPPYAPLSATANFTAYHTNSFTLEQQAHLAEIAEGL
VERHIPVLISNHDTMLTREWYQRAKLHVVKVRRSISSNGGTRKKVDELLALYKPGVVSP
AKK