>4rtm_A mol:protein length:298  DNA adenine methylase
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMKKNRAFLKWAGGKYPLLDDIKRHLPKGECLVEPFVGAG
SVFLNTDFSRYILADINSDLISLYNIVKMRTDEYVQAARELFVPETNCAEVYYQFREEF
NKSQDPFRRAVLFLYLNRYGYNGLCRYNLRGEFNVPFGRYKKPYFPEAELYHFAEKAQN
AFFYCESYADSMARADDSSVVYCDPPYAPLSATANFTAYHTNSFTLEQQAHLAEIAEGL
VERHIPVLISNHDTMLTREWYQRAKLHVVKVRRSISSNGGTRKKVDELLALYKPGVVSP
AKK