>4tur_D mol:na length:5  DNA (5'-D(P*GP*TP*GP*GP*G)-3')
GTGGG
>4tur_A mol:protein length:329  DNA polymerase beta
PQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEAKKLPGV
GTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEGIKTLED
LRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATVCGSFRR
GAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFMGVCQLP
SKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINEYTIRPL
GVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>4tur_P mol:na length:10  DNA (5'-D(*GP*GP*TP*GP*AP*TP*GP*GP*GP*C)-3')
GGTGATGGGC
>4tur_T mol:na length:16  DNA (5'-D(*CP*CP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*CP*CP*AP*TP*CP*AP*CP*C)-3')
CCCACGGCCCATCACC
>4tur_T mol:na length:16  DNA (5'-D(*CP*CP*CP*AP*CP*GP*GP*CP*CP*CP*AP*TP*CP*AP*CP*C)-3')
CCCACGGCCCATCACC