>4u67_1 mol:protein length:55  50S ribosomal protein L33
MAKDGPRIIVKMESSAGTGFYYTTTKNRRNTQAKLELKKYDPVAKKHVVFREKKV