>4u67_Q mol:protein length:95  50S ribosomal protein L23
MSHYDILQAPVISEKAYSAMERGVYSFWVSPKATKTEIKDAIQQAFGVRVIGISTMNVP
GKRKRVGRFIGQRNDRKKAIVRLAEGQSIEALAGQA