>4u7b_A mol:protein length:342  Mariner Mos1 transposase
FVPNKEQTRTVLIFCFHLKKTAAESHRMLVEAFGEQVPTVKTCERWFQRFKSGDFDVDD
KEHGKPPKRYEDAELQALLDEDDAQTQKQLAEQLEVSQQAVSNRLREMGKIQKVGRWVP
HELNERQMERRKNTCEILLSRYKRKSFLHRIVTGDEKWIFFVNPKRKKSYVDPGQPATS
TARPNRFGKKTMLCVWWDQSGVIYYELLKPGETVNAARYQQQLINLNRALQRKRPEYQK
RQHRVIFLHANAPSHTARAVRDTLETLNWEVLPHAAYSPDLAPSDYHLFASMGHALAEQ
RFDSYESVKKWLDEWFAAKDDEFYWRGIHKLPERWEKCVASDGKYFE
>4u7b_C mol:na length:25  DNA (25-MER)
GGTGTACAAGTATGAAATGTCGTTT
>4u7b_D mol:na length:31  DNA (31-MER)
AAACGACATTTCATACTTGTACACCTGATAG
>4u7b_G mol:protein length:342  Mariner Mos1 transposase
FVPNKEQTRTVLIFCFHLKKTAAESHRMLVEAFGEQVPTVKTCERWFQRFKSGDFDVDD
KEHGKPPKRYEDAELQALLDEDDAQTQKQLAEQLEVSQQAVSNRLREMGKIQKVGRWVP
HELNERQMERRKNTCEILLSRYKRKSFLHRIVTGDEKWIFFVNPKRKKSYVDPGQPATS
TARPNRFGKKTMLCVWWDQSGVIYYELLKPGETVNAARYQQQLINLNRALQRKRPEYQK
RQHRVIFLHANAPSHTARAVRDTLETLNWEVLPHAAYSPDLAPSDYHLFASMGHALAEQ
RFDSYESVKKWLDEWFAAKDDEFYWRGIHKLPERWEKCVASDGKYFE
>4u7b_B mol:protein length:342  Mariner Mos1 transposase
FVPNKEQTRTVLIFCFHLKKTAAESHRMLVEAFGEQVPTVKTCERWFQRFKSGDFDVDD
KEHGKPPKRYEDAELQALLDEDDAQTQKQLAEQLEVSQQAVSNRLREMGKIQKVGRWVP
HELNERQMERRKNTCEILLSRYKRKSFLHRIVTGDEKWIFFVNPKRKKSYVDPGQPATS
TARPNRFGKKTMLCVWWDQSGVIYYELLKPGETVNAARYQQQLINLNRALQRKRPEYQK
RQHRVIFLHANAPSHTARAVRDTLETLNWEVLPHAAYSPDLAPSDYHLFASMGHALAEQ
RFDSYESVKKWLDEWFAAKDDEFYWRGIHKLPERWEKCVASDGKYFE
>4u7b_H mol:na length:25  DNA (25-MER)
GGTGTACAAGTATGAAATGTCGTTT
>4u7b_I mol:na length:31  DNA (31-MER)
AAACGACATTTCATACTTGTACACCTGATAG
>4u7b_I mol:na length:31  DNA (31-MER)
AAACGACATTTCATACTTGTACACCTGATAG
>4u7b_F mol:na length:31  DNA (31-MER)
AAACGACATTTCATACTTGTACACCTGATAG
>4u7b_E mol:na length:25  DNA (25-MER)
GGTGTACAAGTATGAAATGTCGTTT