>4una_A mol:protein length:199  HOMING ENDONUCLEASE I-DMOI
AHNNENVSGISAYLLGLIIGDGGLYKLKYKGNRSEYRVVITQKSENLIKQHIAPLMQFL
IDELNVKSKIQIVKGDTRYELRVSSKKLYYYFANMLERIRLFNMREQIAFIKGLYVAEG
DKTLKRLRIWNKNKALLEIVSRWLNNLGVRNTIHLDDHRHGVYVLNISLRDRIKFVHTI
LSSHLNPLPPEAAALEHHHHHH