>4v42_BT mol:protein length:84  50S RIBOSOMAL PROTEIN L23
SWDVIKHPHVTEKAMNDMDFQNKLQFAVDDRASKGEVADAVEEQYDVTVEQVNTQNTMD
GEKKAVVRLSEDDDAQEVASRIGVF