>4v4b_BJ mol:protein length:173  60S ribosomal protein L11
SAKAQNPMRDLKIEKLVLNISVGESGDRLTRASKVLEQLSGQTPVQSKARYTVRTFGIR
RNEKIAVHVTVRGPKAEEILERGLKVKEYQLRDRNFSATGNFGFGIDEHIDLGIKYDPS
IGIFGMDFYVVMNRPGARVTRRKRCKGTVGNSHKTTKEDTVSWFKQKYDADVLDK