>4v4b_BQ mol:protein length:100  60S ribosomal protein L21-A
MGKSHGYRSRTRYMFQRDFRKHGAVHLSTYLKVYKVGDIVDIKANGSIQKGMPHKFYQG
KTGVVYNVTKSSVGVIINKMVGNRYLEKRLNLRVEHIKHSK