>4v5k_AS mol:protein length:93  30S RIBOSOMAL PROTEIN S19
MPRSLKKGVFVDDHLLEKVLELNAKGEKRLIKTWSRRSTIVPEMVGHTIAVYNGKQHVP
VYITENMVGHKLGEFAPTRTYRGHGKEAKATKKK