>4v5k_B4 mol:protein length:71  50S RIBOSOMAL PROTEIN L31
MKEGIHPKLVPARIICGCGNVIETYSTKPEIYVEVCSKCHPFYTGQQRFVDTEGRVERF
QRRYGDSYRKGR