>4v5k_BH mol:protein length:180  50S RIBOSOMAL PROTEIN L6
MSRIGRLPIPVPKGVSVEVAPGRVKVKGPKGELEVPVSPEMRVVVEEGVVRVERPSDER
RHKSLHGLTRTLIANAVKGVSEGYSKELLIKGIGYRARLVGRALELTVGFSHPVVVEPP
EGITFEVPEPTRVRVSGIDKQKVGQVAANIRAIRKPSAYHEKGIYYAGEPVRLKPGKAG
AKK