>4v5k_BQ mol:protein length:141  50S RIBOSOMAL PROTEIN L16
MLMPRRMKYRKQQRGRLKGATKGGDYVAFGDYGLVALEPAWITAQQIEAARVAMVRHFR
RGGKIFIRIFPDKPYTKKPLEVRMGKGKGNVEGYVAVVKPGRVMFEVAGVTEEQAMEAL
RIAGHKLPIKTKIVRRDAYDEAQ