>4v5k_CN mol:protein length:61  30S RIBOSOMAL PROTEIN S14 TYPE Z
MARKALIEKAKRTPKFKVRAYTRCVRCGRARSVYRFFGLCRICLRELAHKGQLPGVRKA
SW